Services

บริการหลังการขายถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดสำหรับเรา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ระบบการผลิตของลูกค้ามีประสิทธิภาพตลอดการใช้งาน เรามีทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรมและได้รับการยอมรับจากทีมเซอร์วิสต่างประเทศ พร้อมกับประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เรามีบริการหลังการขายอย่างครบวงจร โดยมีบริการดังต่อไปนี้

Installation – Commissioning – Training ทางบริษัทมีบริการติดตั้งเครื่องจักรพร้อมกับอบรมการใช้งาน เพื่อให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริการติดตั้งของเราเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของโรงงานร่วมกับลูกค้า การให้คำแนะนำเรื่องการวางผังเครื่องจักร การเดินระบบอำนวยการต่างๆ เช่น ระบบไฟ ระบบน้ำ ระบบอากาศ การขนย้ายเครื่อง จนกระทั่งติดตั้งได้เสร็จสมบูรณ์  โดยมีการอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลเครื่องจักรให้สามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกวิธี และบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง


Breakdown Maintenance บริการซ่อมเครื่องจักรเมื่อเกิดปัญหา โดยทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบริการแก้ไขหรือให้คำปรึกษา ให้เครื่องจักรสามารถกลับมาทำงานได้อย่างราบรื่น


Preventive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน) ซึ่งเป็นการยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีระบบและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดปัญหา และมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้อัตราการเสียของเครื่องจักรลดลงได้อย่างมาก 


Overhaul (การยกเครื่อง) บริการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรทั้งระบบ โดยสามารถทำให้เครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน หรือหยุดใช้งานไปเป็นเวลานาน ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเครื่องใหม่อีกครั้ง


Modification (การดัดแปลงระบบ) บริการดัดแปรงระบบ หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร ในกรณีที่ไม่สามารถหาอะไหล่แบบเดิมได้ หรือในกรณีที่ระบบเดิมไม่สามารถเข้ากับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ได้


Seminar (อบรม-สันมนา)  ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดสัมมนาเป็นระยะ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีการใช้งานเครื่องจักร ที่จะช่วยให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้รับแนวทางใหม่ๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำต่างๆของโลกที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ส่งผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาเป็นวิทยากร

ซ่อมเพลาเครื่องบด
เปลี่ยนเพลาเครื่องบด
เปลี่ยนใบมีดเครื่องบด
เปลี่ยนสายพานลำเลียง
เปลี่ยนแบริ่ง
ตรวจเช็คระบบไฟ
บำรุงรักษา
สัมมนา
อบรมการใช้เครื่องจักร